veľmi rada robim ozdoby z papiera, filcu, čipky. Najviac ma bavia práve takéto kreatívne činnosti.

veľmi rada robim ozdoby z papiera, filcu, čipky. Najviac ma bavia práve takéto kreatívne činnosti.